Homologació de la peça i del procés

A Concept Advice gestionem que el producte compleixi amb els objectius de qualitats definits.

Els requeriments de qualitat els establim a l’inici del projecte, i durant tot el desenvolupament des de el disseny, simulació, disseny i construcció del motlle, provés d’injecció, etc, tenen per finalitat d’assolir els esmentats requeriments.

Entenem que el producte o peça queda homologada, quan tot el procés,  motlle, injecció, material plàstic, utillatges varis, acabats superficials, mides, etc està segons les especificacions de qualitat definides inicialment i amb l’acord de tots els col·laboradors que intervenen.