Construcció de motlle

A Concept Advice ens assegurem de treballar amb proveïdors experts i adequats a les exigències del producte que ens demana el client.

Tots els tallers amb els que treballem estan equipats amb les màquines eines necessàries per oferir els motlles amb els prestacions exigides.

Utilitzem uns estàndards d’acers i normalitzats de bona qualitat que garanteixen la fiabilitat del motlle i la satisfacció del client.