Simulació

A Concept Advice SL ens dediquem a realització d’anàlisis reològics per estudiar els processos d’injecció i aportar millores des de l’inici que repercuteixen en la peça, motlle i el procés d’injecció. 

 

A partir del disseny 3D del nostre client es procedeix a fer el mallat i a programar el càlcul d'injecció segons la nostra experiència i de comú acord amb el client. Es fan càlculs iteratius fins aconseguir una bona optimització del procés segons l'objectiu pre-establert.

 

Durant l'estudi es proposen millores a tots nivells (disseny, motlle i procés) a fi d'optimitzar els resultats finals.

 

SOLUCIONS DE LA SIMULACIÓ

Quan analitzem el procés d’injecció amb una simulació, molts dels potencials problemes  són detectats, i es poden solucionar abans de la industrialització, reduint exponencialment el temps i el cost final.

 

MILLORES DE PROJECTE

 

SOLUCIONS ESPECÍFIQUES