Prototipatge

Quan és necessari avaluar el disseny d’una peça, o fer muntatges per estudiar la cinemàtica i funcionalitat diverses, mides, proporcionalitats, estètica, etc, a Concept Advice encarreguem la construcció de prototips.

Els prototips els revisem conjuntament amb els nostres cients i col·laboradors i ens ajuden a millorar el disseny final del producte. A més introduïm en el prototip les millores observades en la simulació reològica, permetent-nos interactuar amb els requeriments del client, lligats amb el motlle i procés d’injecció.